Πανελλήνιες 2016 - Προσομοίωσης Θέματα

Αγαπητοί μαθητές,

Καθώς πλησιάζουμε προς τις προαγωγικές και τις πανελλήνιες εξετάσεις απαιτείται η μεθοδευμένη επανάληψη της διδακτέας ύλης και η συστηματική εξάσκηση του μαθητή σε Θέματα Προσομοίωσης.

Από τον Μάρτιο και ως το τέλος της εξεταστικής περιόδου, στην ιστοσελίδα των Φροντιστηρίων Ορόσημο θα αναρτώνται Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα για όσους μαθητές φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου, Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Τα θέματα και τις λύσεις των διαγωνισμάτων επιμελείται ομάδα συγγραφέων–καθηγητών του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ορόσημο.

Α′ ΚΥΚΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Β′ ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Γ′ ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017