Ανεργία: Η αδηφάγος μάστιγα της κοινωνίας μας

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, τα φαινόμενα της ανεργίας αλλά και της υποαπασχόλησης χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία. Τα όλο και περισσότερο αυξανόμενα ποσοστά της ανεργίας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο, δικαιολογούνται απόλυτα από την οικονομική κρίση που πλήτει καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπους. Ως συνέπεια αυτής της πρωτοφανούς αύξησης έχει δημιουργηθεί ένα γενικότερο κλίμα δυστυχίας. Ανπόφεκτο είναι, λοιπόν, εφόσον ο λαός είναι απελπισμένος, να γεννιούνται καθημερινά καινούργια κοινωνικά προβλήματα.

Περισσότερα...

Νεανική ιδιόλεκτος: πλούτος ή απειλή;”

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο που επικρίνουν τη γλώσσα των νέων, άνοιξε ξανά η συζήτηση για την ποιότητα της γλωσσικής έκφρασης των εφήβων που πολλοί τη χαρακτηρίζουν ως ευτελή. Είναι βέβαιο ότι κάθε γλώσσα, τόσο στο επίπεδο της επίσημης γλώσσας όσο και στο επίπεδο της γλώσσας που κάνουν χρήση διάφορες κοινωνικές ομάδες, αντικατοπτρίζει τις ανάγκες και τον πολιτισμό της γλωσσικής κοινότητας που την υιοθετεί. Έτσι και η νεανική ιδιόλεκτος, αποκρυσταλλώνει τη στάση ζωής, τους στόχους και τις ανάγκες των νέων.

Περισσότερα...

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΥ

Στις μέρες μας, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η γενικότερη πρόοδος σε αυτόν τον τομέα έχει διευκολύνει την ζωή του σύγχρονου ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα. Φυσικά για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα μέσα το άτομο χρειάζεται να καταναλώνει. Παρόλα αυτά παρατηρείται πλέον το φαινόμενο της υπερκατανάλωσης δηλαδή της ικανοποίησης πλασματικών αναγκών και όχι η χρήσιμη και υγιής κατανάλωση για την εκπλήρωση των βασικών του αναγκών. Κρίνεται λοιπόν, αναγκαίο να αναζητήσουμε τις συνέπειες του προβλήματος στον άνθρωπο και την κοινωνία αφού μπορεί να αποδειχθεί απειλή, για την ευημερία του συνόλου.

Περισσότερα...